top of page

Fibromassage

Fibro(bindweefsel) en myo(spier) en algie(pijn) = bindweefselspierpijn.

De spieren zijn ontzettend gespannen waardoor er pijn op de aanhechtingsplaatsen ontstaat. In de volksmond wordt het vaak weke delen reuma genoemd. De oorzaak van fybromyalgie is ongekend en is er is nog geen medicijn tegen deze ziekte.

 

Fybromyalgie is een relatief veel voorkomend niet- gewrichtsgebonden syndroom(bestaat uit verschillende symptomen). Het is gekarakteriseerd door spierpijn en drukpijnlijke punten verspreid over gans het lichaam. De spierpijn wordt doorgaans heviger na inactiviteit of blootstelling aan koude. Vaak wordt fibro vergeleken of in verband gebracht met CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) of ME. (pijnlijke spieren met verspreiding van ontsteking van hersenen en ruggenmerg)

Alhoewel de ontstekingen niet direct aantoonbaar zijn is er wel sprake van een chronische pijn. Het is geen psychische ziekte, wel kan door een samenhang van emotionele en fysieke klachten ook nog CVS/ME ontstaan.

Kenmerken:

  • Pijn in de omgeving van gewrichten en aanhechtingen van spieren

  • Extreme stijfheid bij langdurige periodes van dezelfde houding

  • Slechte nachtrust

  • Gezwollen handen, gezicht, ogen en voeten

  • Waterige ogen

  • Zweten

  • Verandering van de huid

  • Vertraging van je metabolisme

  • ...

Met deze massage werken we vooral op de trigerpoints die op dat moment actief zijn.

We zetten actief in op de meridiaanstretching. Op die manier wint de behandeling aan kracht en kan de energie het heilzaamst binnenstromen. Ook je voeding wordt even mee onder de loep genomen. Na afloop is het aangewezen veel water of groene thee te drinken.

Prijs

Zorgmassage

60 minuten:

€ 50

Fasciatherapie

Personen die alleszins baat zullen hebben bij fasciatherapie zijn mensen met lokale lichamelijke pijnklachten en bewegingsaandoeningen. De klachten kunnen zowel acuut als chronisch zijn. Ook in de sport heeft de fasciatherapie zijn sporen reeds verdiend.

 

Naast de zuiver lichamelijke klachten kan de fasciatherapie ook aangewend worden bij aspecifieke klachten, stressgebonden aandoeningen en het functioneel somatische syndroom waarvan onze tijdsgebonden ziektes zoals fibromyalgie en cvs, burn-out en depressie deel uit maken, vormen momenteel een uitdaging voor de geneeskunde.

 

De fasciatherapie kan bij dergelijke aandoeningen een belangrijke plaats innemen in het genezingsproces. We spreken hier van een functioneel somatisch syndroom, het betreft klachten als gevolg van een slecht functionerend aanpassingssysteem. Deze ontsporing kan een organische oorsprong hebben, maar kan evenzeer autonoom ontstaan of zich ontwikkelen vanuit een geestelijke overbelasting.

Op fysiologisch niveau raakt het biologisch, het endocrien en het neurologisch systeem ontregeld waarbij de persoon zowel lichamelijk als psycho-emotioneel niet goed meer functioneert. Lichamelijk resulteert dit in niet aangepaste spiertonus, doorbloedings- en drainagestoornissen, stoornissen in het pijnsysteem, recidiverende ontstekingen enz.

Op psycho-emotioneel niveau installeert er zich een algemeen gevoel van onbehagen en stemmingswisselingen. Dit resulteert in een negatieve belevingswereld met veranderd realiteitsbesef en een negatieve gedachtegang waardoor het gedrag kan veranderen.

Het lichaam stuurt negatieve informatie naar de hersenen en de hersenen sturen negatieve informatie naar het lichaam. Deze beide systemen beginnen elkaar “te voeden” en de patiënt raakt in een negatieve spiraal.

Om dit pathogeen proces om te buigen heeft de patiënt meestal hulp nodig.

 

Fasciatherapie kan er toe bijdragen dat dit pathogeen proces een salutogeen proces wordt. De therapeutische benadering, waarbij we dus zowel zuiver lichamelijke als algemene en aspecifieke klachten aanpakken, wordt in dergelijke gevallen aangevuld met een tweede aspect van de fasciatherapie namelijk het vormende aspect.

Door zijn vernieuwende denkwijze en zijn heel brede en fijnzinnige therapeutische invalshoek kan de fasciatherapie een efficiënte geneeswijze zijn voor zowel lichamelijke pijnklachten en aandoeningen van het bewegingsstelsel maar ook voor functioneel somatische stoornissen.

Prijs

Fasciatherapie

€ 40

bottom of page