top of page

Coachen van scholen

Wij bieden coaching bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling en bij het vergroten van de competenties:

 

 • Pedagogisch competent

 • Vak- en didactisch competent

 • Organisatorisch competent

 • Interpersoonlijk competent

 • Samenwerken met collega's

 • Samenwerken met de omgeving

 • Reflectie en professionele ontwikkeling

 

Het ingaan van een verbetertraject gebeurt vaak vanuit een initiatief van de leidinggevende. Dit maakt dat je je kwetsbaar en onzeker kunt voelen. Wij kijken naar de kwaliteiten van de persoon: waar zijn deze kwaliteiten doorgeslagen en zijn het zwakten geworden? Waar ben je goed in en wat kun je uitbouwen? Door naar de kwaliteiten te kijken kun je ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen wordt versterkt waardoor het gemakkelijker is naar de zwakten en valkuilen te kijken.

 

Begeleiding van leerkrachten gebeurt vanuit een pragmatische benadering: gericht op feiten en inspelend op de praktijk.

 

Aan elk coachingstraject gaat een intakegesprek vooraf, waarin ook de cultuur van de organisatie duidelijk wordt opgenomen.  In dit gesprek worden de hulpvragen geformuleerd en kan er een traject op maat gemaakt worden, passend bij de behoeften van de persoon of de groep.

 

Onderdelen welke aan bod komen zijn:

 • Formuleren en analyseren van hulpvraag en knelpunten

 • Inzichtelijk maken van gedrag of denkpatronen

 • Oplossingen bedenken: nieuwe strategieën of denkwijzen oefenen

 • Oplossingen in praktijk brengen en eventueel ondersteunen

 • Terugkijken en vooruitkijken

 

Voor scholen is het mogelijk in te zetten bij:

 • Begeleiding van (startende) leerkrachten.

 • Begeleiding en ondersteunen van co-teaching. 

 • Begeleiding van (startende) directeurs. 

Prijs

Afhankelijk van de behoefte en traject. Prijs wordt afgesproken na het trajectvoorstel.

bottom of page